TO NASZA PLANETA.
DLATEGO JESTEŚMY CAREX

Nasz świat jest cenny, a jego zasoby naturalne stają się coraz bardziej nadużywane. Niestety, plastik jest rosnącym problemem środowiskowym zagrażającym naszej planecie, z nagromadzeniem plastiku zarówno w oceanach, jak i na lądzie.

Ponieważ nasze produkty wykorzystują opakowania z tworzyw sztucznych, wiemy, że aby pomóc, musimy zrobić coś więcej. Chcemy umożliwić konsumentom to samo, ułatwiając napełnianie, ponowne użycie i recykling naszych produktów.

DOTYCHCZASOWA HISTORIA

Podobnie jak Ty, nieustannie staramy się, aby zmniejszyć nasz „plastikowy odcisk dłoni” i aby nasze produkty były jak najbardziej zrównoważone. Redukowanie i ponowne użycie materiałów opakowaniowych, a następnie recykling to nasze najważniejsze priorytety. Do tej pory zmniejszyliśmy ilość plastiku w naszych butelkach z mydłami w płynie i jesteśmy wiodącym producentem opakowań uzupełniających (zużywających do 85% miej plastiku na litr w porównaniu do 4 butelek 250 ml).

CZY WIESZ, ŻE AKTYWNIE PRACUJEMY, ABY ZMNIEJSZYĆ NASZ ŚLAD WĘGLOWY?

Większość naszych produktów Carex jest wytwarzana lokalnie w Wielkiej Brytanii. Nasza fabryka z siedzibą w Manchesterze nieustannie pracuje nad tym, aby jako producent nasz wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

PONOWNIE UŻYWAJ, STOSUJ RECYKLING I ODZYSKUJ

Naszym celem jest osiągnięcie zerowej ilości odpadów na składowiskach. Ciężko pracujemy, aby przejść od „generowania odpadów” w kierunku opcji gospodarki odpadami, które pomogą (nie skrzywdzą) naszej planecie. Oznacza to, że naszym priorytetem jest przede wszystkim zapobieganie marnotrawstwu! Za każdym razem, gdy powstają odpady, chcemy umożliwić ich ponowne użycie i recykling przed odzyskiem i usunięciem

.

ODNAWIALNA ENERGIA ELEKTRYCZNA

Odnawialność jest na czasie. 100% energii elektrycznej zużywanej w naszej fabryce pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ciągu ostatnich trzech lat zmniejszyliśmy ilość energii elektrycznej zużywanej w miejscach naszej produkcji o 13%. Zostało to osiągnięte poprzez projekty takie jak energooszczędne oświetlenie, a także efektywne wykorzystanie naszych najbardziej energochłonnych urządzeń produkcyjnych.

... I MOŻEMY TO UDOWODNIĆ

Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy certyfikat BSi na zgodność z normą ISO 14001. Wiemy, że to brzmi skomplikowanie – oto, co to właściwie oznacza: nasza fabryka została poddana audytowi przez organ zewnętrzny (BSi) i udowodniliśmy, że mierzymy i stale poprawiamy wpływ na środowisko. Widzieliście? To proste.